Dünyamız Izlenimler HHSO ve Getirdikleri Linkler Iletisim
 

SAKARYA'dan


Hani Her Şey Oyundu tanıtıldı 15.12.2006

 

Sakarya Valiliği ve Çocuk Yazın Grubuna üye farklı mesleklerden 100e yakın yazar tarafından çocuklara yönelik şiddeti önlemek için hazırlanan Hani Her Şey Oyundu adlı öykü kitabı düzenlenen toplantıyla tanıtıldı Ahmet Faik Abasıyanık (AFA) Konferans Salonunda dün gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Nuri Okutan, okul aktivitelerinde ve sokaklarda yaşanan şiddet olaylarına ek olarak, internet, video oyunları ve yeni formatlardaki televizyon programları ile bireylerin şiddetin içine sürüklendiğini kaydetti Kitap ücretsiz dağıtılacak Vali Okutan, özellikle okulların başlamasıyla birlikte çocukların şiddete maruz kaldıklarını ifade ederek, Çocukları şiddet tehlikesinden koruyup, uzak tutabilme isteğine yönelik Çocuk Yazın Grubu (ÇYG) çalışması, bizim de bu soruna yönelik çalışmalarımız ile uzlaştı. Çocuklar üzerinde şiddetin giderek artan etkilerini ve tırmanıcılığını yakından gören bizler gibi ÇYG üyeleri de şiddetin sebep olduğu travmayı azaltmak, hiç değilse zayıflatabilmek için daha sonra genişletilecek, geçerli bir program üreterek, çözüm arayışlarına kendi birikimleri doğrultusunda katkıda bulunmak isteği ve heyecanı duyuyorlardı. ÇYGnin hazırladığı derleme bu amaçla basılarak Sakaryadaki ilköğretim okullarına ücretsiz dağıtılacak. Toplumda şiddet olgusu sivil toplum ve devletin el ele vererek çözebilecekleri bir konudur. Devlet ve sivil toplumun takım çalışmasından doğacak olumlu sonuçlar geleceğimiz adına, çocuklarımız adına sevindirici olacak. Dedi. ÇYG Kurul Üyesi Aytül AKAL ise hayal ettikleri bu kitabı hayata geçirmek için çok güçlü bir ekibe ihtiyaç duyduklarını belirterek, Sakarya Valisi Nuri Okutan a bu nedenle çok teşekkür ediyoruz. Sakarya önder oldu. Bu çalışma Türkiyeyi kapsıyor.Diğer illerde de benzer çalışmalar yapılacak. Değişik mesleklerden yazarlardan oluşuyor. Bu projeyi ortaya attığımızda herkes koştu dedi Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu Koordinatörü Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Oğuz POLAT da yaptığı konuşmada, çocuklara Türkiye çocuklara uygulanan şiddet konusunda sınıfta kaldığını belirten POLAT, şunları söyledi: Ama tabii, bu bunlar çözülemez anlamına gelmiyor. Yaklaşık 2 yıldan beri sürdürdüğümüz çocuk pornosu ve fuhuşu araştırması var. Alo Çocuk İmdat hattına gelen ihbarlarla ilgili bir rapor hazırladık. Bu hatta gelen ihbarların büyük bir kısmını çocuk pornosuna ve fuhşa itilen çocuklar oluşturuyor. Uyuşturucu çok hızlı ilerleyen bir sorun. Biz bu savaşın kayıplar tarafındayız. İstanbulda ortaokul düzeyinde bile çok rahat uyuşturucu alan çocuklarımız var. Bunu başka illerdeki okullarda görmemek için acil önlemler almamız gerek Daha sonra 10 okulda 5 bin civarında öğrenci ile yapılan anket sonuçları değerlendirildi ve örnek çalışmalar aktarıldı Sakaryada önümüzdeki günlerde Hani Her Şey Oyundu kitabı kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacak. Önce 10 okulda başlayan uygulama, tüm ilde yaygınlaştırılacak.


Sakarya Valiliği ve Yazarlar Şiddete Karşı El Ele 14.12.2006

 

Son dönemde artan şiddet olaylarına karşı güç birliği oluşturma çabaları sürüyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de Sakarya Valiliği ile internet ortamında “Çocuk Yazını Grubu” adı altında örgütlenen sanatçılar gerçekleştirdi. Kendi alanlarında yeterliliklerini kanıtlamış yazar, ressam, yayıncı, öğretmen, pe-dagog, kütüphaneci gibi değişik meslek dallarından oluşan 100’e yakın “Çocuk Yazını Grubu” üyesi sanatçı, “çocuklara şiddetin çözüm olmadığını hissettirmek ve şiddet barındırmayan bir yaşam tarzını benimsetmek” amacıyla özel bir seçki hazırladılar. “Hani Her Şey Oyundu” adı verilen bu seçkinin kitap olarak basımını ise Sakarya Valiliği üstlendi. Kitapta çocukların şiddet duygusundan arındırılmasını sağlamaya yönelik şiir, öykü, masal, anı ve özdeyişler yer alıyor. Ayrıca kitabın tamamı resim, desen, illüstrasyon gibi görsel yapıtlarla zenginleştirilmiş durumda. Bütün bunlara ek olarak, çocukların şiddet karşısındaki duygu ve düşüncelerini araştırmaya yönelik özel bir anket de hazırlanıp uygulandı. Derlemenin ana amacı; şiddetin kontrol edilebileceğini anlatmak, bu yönde öneriler sunmak. Özellikle “Anılar” bölümü, çocukların tanıdığı, sevdiği yazarların da benzeri deneyimler yaşadığını ve şiddetten nasıl uzaklaştıklarını anlatıyor. Böylelikle çocuğa “Seçim senin, ya şiddet ya özgürlüğün…” diyen yazarlar, doğru seçimin yapılmasına yardımcı olmak istiyor. Çocuğun duygusal gelişimin ilk çocukluktan ergenliğedek uzanan dönemde şekillendiği düşüncesiyle derleme 8–12 yaş grubu için hazırlandı. Çünkü bu yaş çocuğun sosyal yeteneklerinin ve alışkanlıklarının da geliştiği bir dönem. Şiddetin erken yaşta beslenip büyümesini engellemek amacıyla hazırlanan derleme, eserlerin özenli seçimi ile de örnek. Şiddet içermeden şiddeti anlatan kitap ve projenin Sakarya dışındaki illerde de yaygınlaşması, yurdun dört bir yanındaki çocuklara ulaşması planlanıyor. Ama öncelikle Sakarya’daki okullarda söyleşiler ve çeşitli etkinlikler yapılacak. Okullardaki rehber öğretmenlerin önderliğinde sınıf ve ders öğretmenleri ile yürütülecek bu etkinliklerle çocuklarda…

 


Çocuk Yazını Grubu Okulumuzu Ziyaret Etti

 

Mardin Valiliği tarafından eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi amacıyla tüm öğretmenlere dağıtılmak üzere Çocuk Yazın Grubu yazarlarına “Hani Her Şey Oyundu” isimli bir kitap hazırlatıldı. Kitabın yazar kadrosu 30 Mayıs 2007 tarihinde okulumuzu ziyaret ettiler.

 


 

GAZETE ve DİĞER WEB SİTELERİNDENVali ve yazarlardan Şiddete tavır


Türkiye’de ilk kez, şiddete karşı devlet ve çocuk kitabı yazarları ortak bir çalışma yapıyor. ÖZEL

AYDIN İLERİ - GERÇEK GÜNDEM


Çocuk kitabı yazarları ve çocuk yazını dostlarının internet’te oluşturduğu ''Çocuk Yazını Grubu'', çocuklar arasında giderek artan şiddet olaylarına karşı, yazar ve çizerlerin yapıtlarından oluşan bir derleme kitap hazırlıyor.

Sakarya Valiliği, “Hani Her Şey Oyundu” adını taşıyan antolojinin basımını ve dağıtımını üstlendi. Çocuk yazını grubu temsilcileri ve Sakarya Valisi Nuri Okutan, bu konuda bir protokol imzaladı. Kitap, Sakarya'daki tüm ilköğretim okullarında, ücretsiz dağıtılacak.

Çocuk Yazını Grubu’nun, “Hani Her Şey Oyundu” adını taşıyan derlemesi, çocuklara şiddet içermeyen bir yaşam anlayışını özendirmeyi amaçlıyor.

Öykü, şiir, anı, özdeyiş ve çizimlerden oluşan antolojinin, basım için destek bulunması halinde, tüm illerimizde çocuklara ücretsiz dağıtılması amaçlanıyor. Bu çalışmaya katkıda bulunanlar, grubun amacını şöyle açıklıyor:

“Çocuklarımız, giderek önlenemez bir hızla, şiddeti olumlayan görüntü ve yaşam tarzını benimseyerek, şiddet uygulamayı ve uygulanılmasını doğal ve sıradan bir olay olarak algılamaya başladılar. Amacımız, bu değişimin başlangıcı ya da nedenleri ne olursa olsun, tartışmak değil...

>>>LinkYazarlar şiddete karşı kolları sıvadı

 

Hemen güney sınırlarımızdan birkaç kilometre ötede, yıllardır devam eden 'o' savaşın, hızını alamayıp sesini daha fazla yükselttiği şu günlerde; Türkiye'deki bir grup yazar ve çizer çocukların şiddete özenmemesi için kolları sıvadı. Bir grup dediysek üç-beş kişiden söz etmiyoruz; aralarında Muzaffer İzgü, Gülten Dayıoğlu gibi isimlerin bulunduğu grubun sayısı neredeyse yüzü buluyor. Devlet de en büyük destekçileri...

 

İlk kez yapılıyor

Diğer bir deyişle Türkiye'de ilk kez şiddet olaylarına karşı devlet ve çocuk kitabı yazarları ortak bir çalışma yapıyor. Çalışmanın adı 'Hani Her Şey Oyundu'... Bu bir antoloji; yazar ve çizerlerin öykü, şiir, özdeyiş ve çizimlerinden oluşacak. Kitabın eylül ayında basılması planlanıyor. Kitabı basacak ve dağıtımını sağlayacak kurum ise Sakarya Valiliği... Sakarya ili dahilinde tüm ilköğretim okullarında ücretsiz dağıtılacak kitabın basımı için başka destekler de bulunursa bütün illerde ücretsiz dağıtılması planlanıyor. Çalışmaya gönüllü katılan yazarlar; çocuklara, şiddetin çözüm olmadığını hissettirmeyi ve içinde şiddet barındırmayan bir yaşam tarzını benimsetmeyi amaçlıyor. Edebiyatçılar çocukların empati kurarak başkalarını anlamalarına, başkalarının özgürlüklerine ve yaşam haklarına saygılı olmalarına katkıda bulunmaya çalışacak. Şiddetin çocuklar arasında da giderek arttığı göz önüne alınacak olursa böyle bir çalışmanın önemi bir kez daha anlaşılıyor. Bu kitap sayesinde ileride daha huzurlu ve mutlu bireylerin yaşadığı bir Türkiye'ye bile kavuşabiliriz. Hatta belki büyüklerinin anlamak istemediğini çocuklar kavrar da huzuru görmek için çok beklememize gerek kalmaz. Ne dersiniz?

>>>Link


 

Çocuk Yazarları Şiddete Karşı

 

Çocuk kitabı yazarları ve çocuk yazını dostlarının internet’te oluşturduğu Çocuk Yazını Grubu, çocuklar arasında giderek artan şiddet olaylarına karşı, çocuk yazar ve çizerlerinin yapıtlarından oluşan bir derleme kitap hazırlıyor.

Türkiye’de ilk kez, şiddet olaylarına karşı devlet ve çocuk kitabı yazarları ortak bir çalışma yapıldı.

Çocuk kitabı yazarları ve çocuk yazını dostlarının internet’te oluşturduğu Çocuk Yazını Grubu, çocuklar arasında giderek artan şiddet olaylarına karşı, çocuk yazar ve çizerlerinin yapıtlarından oluşan bir derleme kitap hazırlıyor.

“Hani Her Şey Oyundu” adını taşıyan antolojinin basımını ve dağıtımını ilk olarak Sakarya Valiliği üstlendi. Sakarya’nın ardından, Amasya, Ankara, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Kırıkkale ve Mardin de basılan antoloji, toplam 65.000 çocuğa dağıtıldı.

Çocuk Yazını Grubu’nun, “Hani Her Şey Oyundu” adını taşıyan derlemesi, çocuklara şiddet içermeyen bir yaşam anlayışını özendirmeyi amaçlıyor.

89 yazar ve çizerin öykü, şiir, anı, özdeyiş ve çizimlerden oluşan antolojinin, basım için destek bulunması halinde, tüm illerimizde çocuklara ücretsiz dağıtılması amaçlanıyor. Bu çalışmaya gönüllü olarak katkıda bulunanlar, amaçlarını şöyle açıklıyor:

“Çocuklarımız, giderek önlenemez bir hızla, şiddeti olumlayan görüntü ve yaşam tarzını benimseyerek, şiddet uygulamayı ve uygulanılmasını doğal ve sıradan bir olay olarak algılamaya başladılar. Amacımız, başlangıcı ya da nedenleri ne olursa olsun, bu değişimi tartışmak değil... Amacımız, çocuklara şiddetin çözüm olmadığını hissettirecek ve içinde şiddeti barındırmayan bir yaşam tarzını benimsetecek yazınsal metin ve görsel yapıtlarla onları küçük yaşta karşılaştırarak, empati/özdeşim kurmalarına, başka insanları anlamalarına, başkalarının özgürlüklerine ve yaşam haklarına saygılı olmalarına katkıda bulunmaktır.

Biz sanatçıların, çocuklarımıza verebileceğimiz en etkin katkı, ancak özgün yeteneğimiz doğrultusunda olabilir. Bu nedenle, öykü, masal, şiir, çizim, anı, her ne tür olursa olsun, sanatın olanaklarını kullanarak, 8-12 yaş grubu çocuklara seslenen bir derleme hazırladık. Gönüllü olarak hazırladığımız bu derlemenin, Türkiye’deki tüm ilköğretim okullarında 8-12 yaş öğrencilerine ücretsiz dağıtılarak okunup tartışılmasını diliyoruz.”

8-12 yaş grubundaki çocuklara seslenen, şiddet karşıtı böyle bir derlemenin, çocuklara öğretmenleri nezaretinde ulaşması halinde önemli işlevleri olacağı inancıyla yola çıktıklarını belirten grup temsilcileri, kitabın basıldığı illerde öğretmenlerle yaptıkları toplantıların yanı sıra, ilköğretim okullarını dolaşarak öğrencilerle de söyleşiler yapıyorlar…

>>>Link


.../...


©2007-2008 Hani Her Şey Oyundu. Tasarım ve uygulama:ERC